Møter

19. september, 2016: Munn- og halskreftdagen, Oslo
http://www.munnoghalskreftdagen.no/

17.-18. november, 2016: Onkologisk Forum, Trondheim
http://onkologiskforum.org/

28. november 2017: Fagmøte med årsmøte, Rikshospitalet, Oslo26. oktober 2018: Fagmøte med årsmøte, Grand Hotel