Norsk forening for hode- og halskreft

 
 
 
 
 
 
Norsk forening for hode- og halskreft er en forening for helsepersonell med interesse for kreftsykdom i hode- og halsområdet.


På våre nettsider vil vi forsøke å gi en oversikt over aktiviteter i foreningen og gjeldende retningslinjer innen faget.

Kontakt

NORSK FORENING FOR
HODE- OG HALSKREFT